A rendszer beindításakor a
  viszonteladó által beadagolt
  aktiváló baktérium a táptalajon
  folyamatosan szaporodik, de a
  szennyvízzel a medencébe túlzott
  mennyiségben bekerülhető
  anyagok, mint pl. antibiotikumok,
  fehérítő, hypo, duguláselhárító,
  cigaretta hamu stb.
  …szaporodást gátló hatása
  kiegyenlítésére BIO7
  ENTRETIEN baktérium frissítő
  adalékanyagot szükséges
  havonta a WC-n át beöblíteni.
  Ilyen módon, -mint egyetlen
  üzemeltetési költség -egy 4 fős
  kislétesítmény karbantartó
  anyaga egy évre (1 kg, ill. 12
  adag) fogyasztói ára 3.100.-+
  20% ÁFA = 3.720.-Ft, azaz
  mindössze bruttó 310.-Ft/hó !
A baktérium állomány és az oldómedence indokolatlan túlterhelésének elkerülése érdekében az úgynevezett
"konyhamalac" használata nem célszerű. Törvény alapján nem terheli talajterhelési díj fizetési kötelezettség azt a
kibocsátót, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz elhelyezési kislétesítményt, … alkalmaz és
közcsatorna nem áll rendelkezésére.
Önkormányzatok részére Európai Uniós pénzügyi támogatások pályázhatók meg, akár egy épületre, vagy akár
teljes kistelepülésekre is.
Kívánjuk élvezze Ön is a PLASTEPUR - EPURBLOC előnyeit és nem fogja megbánni, mint oly sokan mások sem
mindenütt Franciaországban és szerte Európában.
Kérje területi képviselő, telepítő viszonteladóink országos listáját.

2007.01. Műszaki módosítások és árváltoztatások jogát fenntartjuk.
  A telepítéseket jól képzett szakkivitelező területi képviselő
  viszonteladóink végzik.
  A SOTRALENTZ termékek árai országosan egységesek.
  Összehasonlítási tájékoztatásul egy 4 ill. 6 fős rendszer
  EPURBLOC 2000 ill. 3000 oldómedencéje bruttó 334.464.-Ft
  ill. 364.872.-Ft. Az ingatlan és talajjellemzői konkrét ismerete
  nélkül, nagyságrendileg egy beüzemelt, kulcsrakészen
  átadott 4 főt kiszolgáló alaprendszer ÁFA-s ára szűrőmezővel
  együtt kb. 900-950.000.-Ft (6 fős kb. bruttó 100-120.000.-Ft-al
  több), amiből egyes munkarészek átvállalásával, mint pl.
  földmunka, hazai anyagok beszerzése, jelentős összeg
  megtakarítható igény szerint,de ilyen esetekben is a műszaki
  irányítás és a tízéves szavatossági garanciához szükséges
  műszaki átvétel változatlanul a viszonteladó feladata.
  Bonyolultabb műszaki megoldásokat a viszonteladóval kell
  egyeztetni, mely esetekben természetesen az ár eltérő.
Egy beüzemelt EPURBLOC alaprendszer többletköltségének megtérülési ideje egy hagyományos, vízzáró
emésztő építési és üzemeltetési, azaz szippantási költségeihez viszonyítva kb. 2-2,5 év, de, figyelembe véve,
hogy a víz öntözési újrahasznosításával költséges, ivóvíz minőségű vezetékes vizet tudunk megtakarítani így ez az
idő kb. 1,5-2 évre csökken.
All rights reserved.

Ha kérdése van
Ha csak érdeklődne
Ha árajánlatot kérne
Ha technikai
információt szeretne...


Keressen az alábbi
elérhetőségeim
valamelyikén:

Forstner Antal
30/9349480
info@a1szennyviztisztito.hu
A1 Szennyvíztisztító
Biológiai szennyvíztisztítók, olajleválasztók,
szeparátorok forgalmazása, és telepítése
PLASTEPUR® EGYEDI HÁZI SZENNYVÍZ ELHELYEZÉSI KISLÉTESÍTMÉNYEK
EPURBLOC® OLDÓMEDENCÉK
  Ezúton bemutatjuk a francia SOTRALENTZ által kifejlesztett, jó 25
  éves gyártási múlttal rendelkező
  P L A S T E P U R egyedi háztartási szennyvíz tisztító és elhelyező
  rendszert és ezen belül az elsősorban családi házak részére
  kifejlesztett E P U R B L O C oldómedencéket, melyek olyan
  szennyvízcsatorna nélküli telkekhez alkalmazhatóak, ahol egyébként
  csak rendszeresen szippantandó zárt emésztő telepítésére lenne
  mód.
Az Európai Unió követelményeinek is megfelelő, ISO 9001 minősítésű, korszerű környezet- és költségkímélő
egyedi házi szennyvízelhelyezési kislétesítmény rendszer, mely minden külső energiaforrás nélkül, gravitációs
módon működik, a tisztított szennyvizet gyökérszinti altalaj öntözés formájában hasznosítja és átlagos használat
mellett 3-4 évenként igényel karbantartást, azaz egyszeri szippantást, szemben egy hasonló épület zárt
emésztőjének szokásos kb. kéthetenkénti szippantásával.
Az épület, akár meglévő, akár új, egy vagy több családi ház, vagy több lakásos társasház, esetleg szálloda,
étterem stb. is lehet, ill. párhuzamos telepítésekkel akár egy egész település a hagyományos beruházási és
üzemeltetési költségek töredékéért.
A teljes alaprendszer részei egy "Performance" lebegőanyag szűrővel ellátott, ragasztás és hegesztés nélküli,
nagy sűrűségű műanyagból egy darabból extrudált-fúvott oldómedence majd ezt követően egy gyökérzónás (30
cm termőföld takarásos) szikkasztó csőhálózat. Az előtisztító oldómedencében baktériumos bomlással
cseppfolyósodik a szennyvíz, majd lebegőanyag szűrés után kerül a megfelelően méretezett utótisztító termőföld-
geotextilia-dréncső-kavics-homok szikkasztómezőre, mely utóbbi műszaki szükségszerűség szerint
"Performance" szűrőanyaggal feltöltött csepegtető baktériumszűrő műanyag tartállyal is helyettesíthető. Minden
műtárgy a rendezett terepszintre van telepítve, így csak a fedlapok látszanak a fűben, ezáltal a kert látványát sem
befolyásolják.
A telepítés engedély köteles, melyhez szaktervező megbízása szükséges.
A kislétesítmény termékcsalád 1993 óta rendelkezik KHVM, OVF Vízügyi Alkalmazási Engedéllyel (288. törzsk. sz.)
és az ÁNTSz Országos Tisztifőorvosi Hivatala engedélyével, majd hazánk 2004 május 1-én történt Európai Uniós
csatlakozása után az Unió minden tagországában érvényes, legszigorúbb, jogszerű CE megfelelőségi jelöléssel.
500 m3/év vízhasználatíg a tisztított szennyvíz telken belüli elszivárogtatása esetén helyi önkormányzati jegyzői
hatósági engedély, vízminőség védelmi területen továbbá nyílt árokba, vagy esővíz csatornába vezetés esetén a
szakhatóságok engedélyei is, valamint,élővízbe vezetéskor vízjogi engedély is szükséges. A megfelelően
méretezett (oldómedence minimális űrtartalma a napi összes vízfogyasztás háromszorosa) és üzemeltetett
kislétesítményben nincs elromlani képes alkatrész, a medence tökéletesen víz és szagmentesen zárt, így akár az
épületen belül is elhelyezhető ha az előírt egyéb feltételek teljesíthetőek, a baktériumos bomlás során keletkező
hő révén a leghidegebb téli időszakban a szivárogtató mezőn is gond nélkül működik (az oldómedence lehetőleg
5 m-en belül legyen az épülettől, hogy a kiáramló szennyvíz télen ne hűljön le túlzottan mielőtt a meleg közegbe
érne).
A PLASTEPUR ill. EPURBLOC termékek alapanyaga több generációt képes kiszolgálni, a szennyvízben keletkező
kéndioxid és metán gázoknak tökéletesen ellenáll továbbá igen kis méreteinek (pl. 4 fős rendszer = E P U R B L
O C 2000 =1,90x1,19x1,44 m) és kis súlyának (EPURBLOC 2000 = 92 kg, ami kevesebb, mint egy tizede egy
hasonló beton műtárgy súlyának) köszönhetően könnyen és gyorsan telepíthető. Az oldómedence nem igényel
külön kőműves alapozást, csak 10 cm homokterítést és 20-20 cm oldalsó homokvisszatöltést.